Lista usług OGC
WMS: https://sip.umciechanow.pl/cgi-bin/140201
WFS: https://sip.umciechanow.pl/cgi-bin/140201

Zbiór APP MPZP: pobierzzobacz Zbiór APP SUiKZP: pobierzzobacz
Numer Pokaż Strona BIP Nazwa Uchwała Data uchwały Dziennik woj. Tekst uchwały Legenda Rysunek (GeoTIFF) APP (XML)
00_suikzp ZbliżlinkStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego698/LXIX/20232016-09-29pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechanów - Załącznik nr 1
02ZbliżlinkMPZP terenu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności p.n. "PRZASNYSKA"74/VIII/951995-10-02Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 22 poz. 109 z dnia 24.11.1995r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
02_1 Zbliżlinkzmiana mpzp Przasnyska85/X/971997-11-21Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 29 poz. 164 z dnia 31.12.1997r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Uchwała Nr 85/X/97 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 21.XI.1997 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „PRZASNYSKA” w Ciechanowie
03ZbliżlinkMPZP terenu p.n. "ZESPÓŁ GARAŻY na os. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie"95/X/19951995-11-30Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 25 poz. 122 z dnia 30.12.1995r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
04ZbliżlinkMPZP terenu budownictwa mieszkaniowego "PARKOWA" przy ul. Kmicica w Ciechanowie38/IV/961996-04-25Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 14 poz. 49 z dnia 03.06.1996r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
05ZbliżlinkMPZP terenu budownictwa mieszkaniowego "Graniczna" w Ciechanowie37/IV/961996-04-25Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 14 poz. 48 z dnia 03.06.1996r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
07ZbliżlinkZmiana MPZP terenu budownictwa jednorodzinnego p.n. "BATALIONÓW CHŁOPSKICH" w Ciechanowie w zakresie działek położonych przy ul. Pułtuskiej oznaczonych nr od 1 do 1584/X/971997-11-27Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 29 poz. 163 z dnia 31 grudnia 1997r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
08ZbliżlinkMPZP terenu zabudowy mieszkaniowej "Batalionów Chłopskich II" w Ciechanowie54/V/981998-06-18Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 23 poz. 108 z dnia 17.08.1998r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
09ZbliżlinkZmiana mpozp m. Ciechanowa w zakresie działek nr ewid 464/3 i 464/4 położonych u zbiegu ul Strażackiej i ul Ściegiennego37/V/981998-06-18Dziennik Urzędowy Województwa Ciechanowskiego Nr 20 poz. 92 z dnia 23 lipca 1998r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
10ZbliżlinkMPZP terenu budownictwa mieszkaniowego "Sady Gostkowskie II"36/V/991999-05-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 69 z dnia 6 sierpnia 1999, poz. 2197pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
11ZbliżlinkMPZP Dzielnicy "Bloki"103/X/991999-11-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 2 poz. 11 z dnia 10.01.2000r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
12ZbliżlinkMPZP Kompleksu Zabudowy Usługowo-Mieszkaniowej "KARGOSZYŃSKA"139/XI/20002000-11-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 58 poz. 555 z dnia 03.04.2001r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
13ZbliżlinkMPZP terenu pomiędzy osiedlami "Jeziorko" i "40-lecia"44/V/20022002-05-29Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 poz. 5145 z dnia 05.08.2002r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
15ZbliżlinkZmiana MPOZP miasta Ciechanowa - 3 obszary94/IX/20032003-06-26Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 197 poz. 5047 z dnia 22.07.2003r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
16ZbliżlinkZmiana MPOZP miasta Ciechanowa - teren budownictwa mieszkaniowego i usług przy ul. Karola Szwanke95/IX/20032003-06-26Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224 poz. 5855 z dnia 18.08.2003r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
17ZbliżlinkMPZP "Dolina Łydyni"154/XVI/20042004-02-26Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 123 poz. 3007 z dnia 24.05.2004r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
18ZbliżlinkMPZP "Różyckiego-Płocka"387/XXXV/20052005-12-01Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 50 poz. 1633 z dnia 14.03.2006r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
19ZbliżlinkMPZP Dzielnica Przemysłowa II106/XV/072007-10-25Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 249 poz. 7305 z dnia 3 grudnia 2007r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
20ZbliżlinkMPZP Krubin II280/XXIX/082008-12-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 26 poz. 582 z dnia 02.03.2009r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
21ZbliżlinkMPZP "Powstańców Wielkopolskich"347/XXXVII/20092009-08-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 145 poz. 4431 z dnia 19.09.2009r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
22ZbliżlinkMPZP "Bogusławskiego"348/XXXVII/20092009-08-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 145 poz. 4432 z dnia 19.09.2009r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
23ZbliżlinkZmiana mpzp "Batalionów Chłopskich II"394/XLI/092009-12-29Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 30 poz. 432 z 11.02.2010r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
24ZbliżlinkMPZP Jeziorko II455/XLIX/20102010-06-24Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 147 poz. 3492 z dnia 04.08.2010r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
25ZbliżlinkMPZP Kącka456/XLIX/102010-06-24Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 147 poz. 3493 z dnia 04.08.2010r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
26ZbliżlinkMPZP Płońska-Sońska40/IV/112011-01-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 28 poz. 903 z dnia 03.03.2011r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
27ZbliżlinkMPZP Wiejska97/IX/112011-06-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 122 poz. 3885 z dnia 12.07.2011r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
28ZbliżlinkZmiana mpzp "KRUBIN II"221/XVIII/20122012-04-26Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 5456 z dnia 19.07.2012r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
29ZbliżlinkMPZP "Łydynia"202/XVI/20122012-02-23Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 3871 z dnia 07.05.2012r.pobierzpobierzpobierz
30ZbliżlinkMPZP "Malinowa"245/XX/20122012-06-28Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 6629 z dnia 02.10.2012r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
31ZbliżlinkMPZP "Przasnyska II"244/XX/20122012-06-28Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 6633 z dnia 17.10.2012r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
32ZbliżlinkMPZP "Szczurzynek"281/XXIV/20122012-10-25Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 1999 z dnia 18.02.2013r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
33ZbliżlinkMPZP Mławska411/XXXV/20132013-10-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 11669 z dnia 8 listopada 2013r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
34 ZbliżlinkMPZP Orylska479/XL/20142014-03-26Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 6505 z dnia 04.07.2014r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.34.2014.MK1 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
35ZbliżlinkZmiana mpzp "Szczurzynek" dla częsci dz nr ewid 108/6550/XLVI/20142014-09-24Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 12031 z dnia 30.12.2014r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
36 ZbliżlinkMPZP Kolonijna575/XLIX/20142014-11-13Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 137 z dnia 08.01.2015r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.188.2014.RM WOJ. MAZ.
38ZbliżlinkMPZP przy ul. Sienkiewicza (dz nr ewid 1661/2, 1661/3, 1662/3 i cz dz nr 1648/4)95/X/20152015-08-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7588 z dnia 15.09.2015r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
39ZbliżlinkMPZP Trakt Rzeczkowska205/XVIII/20162016-03-31Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 5100 z dnia 03.06.2016 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
40 ZbliżlinkMPZP Szwanke629/XLVI/20182018-08-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9386 z dnia 04.10.2018r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego
41 ZbliżlinkMPZP BLOKI I - część A259/XXV/20202020-09-24Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 9916 z dnia 30 września 2020 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Roztrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.150.2020.MW1
42 ZbliżlinkMPZP "Zagumienna - Powstańców Wielkopolskich" w Ciechanowie438/XLVI/20212021-11-25Dz. Urz. Woj. Maz z 2021, poz. 12547 z dn. 30.12.2021pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.330.2021.MW1 z dnia 29 grudnia 2021 r.
43ZbliżlinkMPZP "Andersa" w Ciechanowie439/XLVI/20212021-11-25Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021, poz. 12548 z dn. 30.12.2021pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
44ZbliżlinkMPZP "Płocka" w Ciechanowie440/XLVI/20212021-11-25Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021, poz. 12549, z dn. 30.12.2021pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
45 ZbliżlinkMPZP BLOKI II - część A478/XLVIII/2022 2022-01-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 2133 z dnia 23 lutego 2022 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.36.2022.MW1 z dnia 28 lutego 2022 r.
46 ZbliżlinkMPZP "BLOKI II" - część B w Ciechanowie607/LXII/20222022-11-30Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 12763 z dnia 5 grudnia 2022 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.344.2022.JF
47ZbliżlinkMPZP BLOKI I - cz B666/LXVII/20232023-04-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 5736 z dnia 9 maja 2023 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
48ZbliżlinkMPZP Sońska - Krucza667/LXVII/20232023-04-27Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 5737 z dnia 9 maja 2023 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz
49ZbliżlinkMPZP Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia759/LXXVI/20232023-12-21Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 14750 z dnia 22 grudnia 2023 r.pobierzpobierzpobierzpobierzZobacz